داستان خسرو به زبان فارسی

دوست من
این نماز من است که شما ممکن است از حقیقت عیسی مسیح می شناسید. چه کسی تو را دوست دارد و آنقدر مرده برای گناهان خود را. لطفا از طریق این وبلاگ هنوز وجود هرگونه سوال. لطفا برای من ایمیل sabirali@nurul-Haque.org
دوستان شما
صابر علی


" "Nurul-Haque" The Light Of Truth a wing of Ministry of Grace